Wczytuję dane...
WARUNKI WYPOŻYCZENIA

Warunki wypożyczenia


Warunkiem wypożyczenia jest:

1. Wpłata kaucji - równowartość nowego produktu lub różnica wartości pozostawionego sprzętu w serwisie.

2. Wyrażenie zgody na potrącenie z kaucji opłaty za wypożyczenie zgodne z cennikiem.

3. Wyrażenie zgody na potrącenie lub zdeponowanie ( zablokowanie ), przepadek całości kwoty kaucji  potrzebnej na pokrycie kosztów uszkodzeń , zniszczenia lub utraty  wypożyczonego sprzętu.

4. Podpisanie oświadczenia o świadomości występującego ryzyka i ograniczonej gwarancji na produkty latające oraz przyjęciu pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podczas użytkowania  wypożyczonego produktu.

5. Zapoznanie się ze stanem technicznym produktu i sprawdzenie poprawności działania przy odbieraniu oraz zwrocie  produktu z do wypożyczalni.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szkolenie

Jeżeli potrzebujesz pomocy,  zgłoś to naszej obsłudze przeprowadzimy  podstawowe szkolenie.
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezerwacje

Pamiętaj aby zarezerwować urządzenie musisz  zrobić to z wyprzedzeniem podnum tel 733 629 646