Wczytuję dane...
Słownik Lotniczy

Słownik lotniczo - modelarski
 

OPERATOR 

 osoba sterująca modelem latającym lub bezzałogowym statkiem powietrznym.
 

VLOS

  (ang. Visual Line of Sight) loty w zasięgu wzroku operatora.

VFR

 (ang. Visual Flight Rules) – pilot statku powietrznego  może odbywać lot w warunkach pozwalających na kontrolę położenia statku za pomocą zewnętrznych punktów odniesienia. W locie VFR, za separację odpowiedzialny jest operator / dowódca statku powietrznego. Loty VFR muszą odbywać się przy zachowaniu ściśle określonych w przepisach zasad, dotyczących warunków meteorologicznych (VMC) oraz sposobu wykonywania tego rodzaju lotów. Niedopuszczalny jest na przykład wlot samolotu w chmurę i utrata widoczności powierzchni Ziemi. 
 

G

klasa przestrzeni powietrznej, w Polsce obecne są C oraz G. Loty sportowe/rekreacyjne modelem w zasięgu wzroku VLOS wykonujemy jedynie w strefie G, ustępujemy innym statkom powietrznym.
 

Opis klas przestrzeni:  

 

P – strefa zakazana
 

CTR

  (ang. Control Zone) – strefa kontrolowana lotniska. Zakaz wykonywania lotów modelem / statkiem bezzałogowym.
 

ATZ 

 (ang. Aerodrome Traffic Zone) – Strefa Ruchu Lotniskowego, wydzielona przestrzeń powietrzna, w której wykonywane są loty przeważnie w klasie przestrzeni G lotnictwa ogólnego General Aviation. W strefie tej może być zapewniona służba AFIS (Aerodrome Flight Information Service), ang. Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej. Loty sportowe/rekreacyjne modelem jedynie za zgodą Administratora strefy ATZ, ustępujemy innym statkom powietrznym. 
 

FIS 

(ang. Flight Information Service) służba informacji powietrznej, zajmuje się statkami powietrznymi latającymi od poziomu ziemi do FL95 (około 2900 m AMSL). FIR Warszawa, w zakresie tych wysokości podzielony jest na pięć sektorów FIS. Przestrzeń powietrzna w sektorach FIS, z wyłączeniem CTR, TMA, EA, TSA, TRA, ATZ, MATZ, EPD ma nadaną klasę G wg kryteriów ICAO. W przestrzeni naszej odpowiedzialności (przestrzeń klasy G) piloci nie mają obowiązku nawiązywania łączności radiowej z FIS (wyjątek stanowi tu strefa RMZ lotniska Okęcie). Mimo to gorąco zachęcamy do nawiązywania łączności z nami bądź przynajmniej pozostawania na nasłuchu.