Wczytuję dane...
Gwarancja

Przed zgłoszeniem reklamacji upewnij się czy zaistniały problem jest wynikiem wady ukrytej produktu.

Pamiętaj że modele zdalnie sterowane a w sczególności auta rc oraz wszystkie produkty latające są objęte pewnym ryzykiem użytkowania . Działają na nie spore siły fizyczne przez co  ich elementy ulegają szybkiemu zużyciu a w razie uderzeń uszkodzeniu. Przekłada się to na ograniczoną gwarancję.

Gwarancja obejmuje jedynie wady ukryte produktów a nie naturalnie zużywające się elementy .

Gwarancja nie obejmuje  

• Uszkodzeń produktu podczas użytkowania nie zgodnie z jego przeznaczeniem .
• Uszkodzeń wynikłych z  nie przestrzegania  zasad bezpieczeństwa.
• Uszkodzeń na skutek upadków produktów latających oraz  uszkodzeń aut podczas wykonywania skoków, driftów , jazdy w ciężkim terenie , piach, wysoka trawa , błoto itp.
• Zniszczeń, uszkodzeń, zagubienia modelu na skutek upadku, utraty sygnału i zakłóceń sygnału itp. 
• Uszkodzeń mechanicznych.

• Uszkodzeń estetycznych.
• Akumulatorów i baterii nieprawidłowo użytkowanych oraz nadmiernie rozładowanych.
• Uszkodzeń w wyniku  wszelkich przeróbek , łącznie z przeróbkami wtyków akumulatora.
• Braku anten przesyłania wizji podczas włączenia zasilania.
• Naturalnie zużywających się elementów  (serwomechanizmy,  silniki , śmigła , zębatki , koła , łożyska,  akumulatory , pokrętła ,itp ).
• Silników elektryczbych oraz układów zasilających silniki w tym płytki główne w wyniku przeciążenia i przegrzania podczas (uderzenia, zaczepienia wirnikiem w  podłoże , blokady wirnika itp )
• Uszkodzeń w wyniku zawilgocenia, zalania elektroniki .
• Uszkodzeń w wyniku dostania się ciał obcych ( piach , ziemia , żwir ) do elementów obrotowych, ciernych .
• Silników spalinowych docieranych we własnym zakresie, ze wględu na ich indywidualną obsługę oraz podatnych na przyśpieszone zużycie przy nie prawidłowym procesie regulacji.
• Gwarancja w żadnym wypadku nie obejmuje uszkodzeń modelu który z jakiejś przyczyny stracił połączenie z aparaturą sterującą.
 


W razie wątpliwości przed zgłoszeniem reklamacji prosimy o kontakt z naszym serwisem 


Ograniczona odpowiedzialność i bezpieczeństwo.
 
Prosimy abyście Państwo wiedzieli  i byli  wyczuleni na wszelkiego rodzaju występujące zakłócenia  systemów oraz fal radiowych, dodatkowo zakłócenia GPS i z nadajników WIFi, nadajników sterowania,  spadki napięć akumulatorów, zmieniające się warunki atmosferyczne, kominy termiczne.  Kontakt produktu podczas użytkowania  z ptactwem, owadami i innymi przedmiotami i ciałami obcymi jak również błędy osób sterujących, szczególnie podczas obniżania pułapu oraz przy zbyt niskim poziomie naładowania akumulatorów i baterii.

Ukryte uszkodzenia powstałe na skutek wcześniejszych lotów i lądowań  ( mikro pęknięcia śmigieł , zatarcia silników , przegrzanie regulatorów , uszkodzenie akumulatora, baterii w nadajniku itp.)
Wynikiem tego rodzaju przypadków może być upadek z wysokości waszego produktu latającego, skutkujące poważnymi uszkodzeniami, zniszczeniem lub utratą z zasięgu wzroku . Proszę mieć na uwadze, że wasz produkt może wyrządzić szkody na innych przedmiotach lub osobach.

W takich przypadkach nie możemy brać odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia państwa produktu.