Chwilowy brak, poinformuj mnie o dostępności
Model: MT11.05.5.00
Kod producenta: MT11.05.5.00
Wysyłka
Koszt wysyłki od: 9.00 PLN
Producent: Model Technics
 

ModelTechnics -F/I SPORT 5% nitro (5l)

Paliwo do silników żarowych oparte na metanolu i oleju syntetycznym KLOTZ, z 5% domieszką nitrometanu.

Przeznaczone dla silników lotniczych.Skład paliwa:

 • Metanol: 77%
 • Nitrometan: 5%
 • Olej Klotz: 18%

 

Zalecenia i ostrzeżenia.

 • Ogrzewanie grozi wybuchem
 • Produkt wysoce łatwopalny
 • Trzymać z dala od wolnego ognia, iskier i źródeł ciepła
 • Unikać działania na preparat bezpośrednich promieni słonecznych.
 • Unikać gromadzenia się ładunków elektrostatycznych
 • Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu
 • Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po  połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia
 • Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
 • Produkt pochłaniający wilgoć
 • Przechowywać w szczelnych opakowaniach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne
 • Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu
 • W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

 

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...